Geomap – Paisatgisme i Estudis Mediambientals

Geomap centra la seua activitat en el paisatgisme i els estudis mediambientals.

Que són els Estudis d’Integració Paisatgística?

L’Estudi d’Integració Paisatgística és un document elaborat pel promotor d’un projecte que conté la informació necessària per avaluar els possibles efectes significatius d’un projecte sobre el paisatge i permet adoptar les decisions adequades per prevenir i minimitzar aquests efectes.eips

Però, quins projectes necessiten de la redacció d’un Estudi d’Integració Paisatgística (d’ara endavant, EIP)? La LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana [DOCV núm. 7329, de 31 de juliol de 2014], tenint en compte les seves modificacions posteriors, ens indica quins projectes necessiten un EIP. Cal destacar:

  • Plans d’Ordenació Pormenoritzada (POP) segons l’Art. 39 de la LOTUP.
  • Plans Parcials (PP), tenint en compte l’Art. 40.
  • Plans de Reforma Interior (PRI), degut igualment a l’Art. 40.
  • Plans Especials (PE), segons l’Art. 41 de la mencionada llei.
  • Llicències per a noves construccions en el cas de no disposar de planejament urbanístic (Art. 66)
  • Declaracions d’Interès Comunitari (DIC) per a actuacions en Sòl No Urbanitzable (Art. 203).

Contingut de l’EIP (síntesi de l’Annex II de la LOTUP):

La informació que haurà de contindre l’’estudi d’integració paisatgística previst en la llei s’’adaptarà al tipus, escala i abast de l’actuació i al paisatge on esta s’’ubique, i serà, amb caràcter general, la següent:

a) La descripció i la definició de l’’abast de l’’actuació i de cada una de les seues fases, els antecedents i objectius.
b) L’’anàlisi de les distintes alternatives considerades, incloent-hi l’alternativa zero, i una justificació de la solució proposada, en el cas que es requerisca en el procediment esta anàlisi.
c) La caracterització del paisatge de l’’àmbit d’estudi, per mitjà de la delimitació, descripció i valoració de les unitats de paisatge i els recursos paisatgístics que el configuren, amb definició prèvia d’’este.
d) La relació de l’’actuació amb altres plans, estudis i projectes en tràmit o execució en el mateix àmbit d’’estudi.
e) La valoració de la integració paisatgística de l’’actuació a partir de la identificació i valoració dels seus efectes en el paisatge, per mitjà de l’’anàlisi i la valoració de la capacitat o la fragilitat d’este per a acomodar els canvis produïts per l’’actuació sense perdre el seu valor o caràcter paisatgístic ni impedir la percepció dels recursos paisatgístics.
f) La valoració de la integració visual de l’’actuació a partir de l’’anàlisi visual de l’’àmbit, per mitjà de l’’estudi i valoració de la visibilitat de l’’actuació, les vistes cap al paisatge des dels principals punts d’’observació, els canvis en la composició d’’estes i els efectes sobre la qualitat visual del paisatge existent.
g) Les mesures d’’integració paisatgística necessàries per a evitar, reduir o corregir els impactes paisatgístics i visuals identificats, millorar el paisatge i la qualitat visual de l’’entorn o compensar efectes negatius sobre el paisatge que no admeten mesures correctores efectives.
h) Els resultats i les conclusions de la valoració de la integració paisatgística i visual, justificats per mitjà de tècniques gràfiques de representació i simulació visual del paisatge que mostren la situació existent i la previsible amb l’’actuació proposada abans i després de posar en pràctica les mesures proposades.
i) El programa d’’implementació que definisca, per a cada una de les mesures, els horitzons temporals, una valoració econòmica, detalls de realització, cronograma i parts responsables de posar-les en pràctica.
j) Les mesures d’integració paisatgística i el cost del programa d’’implementació s’’incorporaran al pla o projecte com a part d’’este.

A Geomap – Paisatgisme i Estudis Mediambientals et podem assessorar, redactar i/o tramitar l’Estudi d’Integració Paisatgística per a aconseguir l’autorització del teu projecte.

logolletra

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Information

This entry was posted on 7 febrer, 2017 by in EIP, Geomap, Medi Ambient, Paisatgisme, Urbanisme.
%d bloggers like this: